Miljötillstånd

Den kommunala miljövårdsmyndigheten i Nykarleby är miljö- och byggnadsnämnden, som handhar besluts- och övervakningsärenden rörande bland annat:

• Miljötillstånd

• Avfallshantering

• Avloppsvatten

• Dikning och muddring

• Buller

• Luftvård

Kontakt: Miljövårdschef Mathias Backman, tel 06-78 56 216, 044-72 19 021, mathias.backman(at)nykarleby.fi

Mera info