Näringslivspolitik

Utmaningarna och osäkerhetsfaktorerna inom såväl den kommunala som privata sektorn har avlöst varandra under de senaste åren. Framtiden ser inte ut att utgöra något undantag. Trots alla utmaningar kommer det lokala näringslivet att ha en central roll i kommunens utveckling också framöver.
Det centrala målet för Nykarleby stads näringspolitik är att skapa gynnsamma förutsättningar för såväl små- som storskaligt företagande. I Nykarlebys näringslivspolitik strävar vi efter att genom konkreta åtgärder

  • främja företagsamheten i kommunen
  • skapa intresse för företagsamhet och entreprenörskap
  • utnyttja företagens produktion i den offentliga sektorns tjänster
  • jämlikt bemöta företagen, t.ex. då det gäller upphandling
  • identifiera näringslivets behov
  • känna till marknaderna och delta i utvecklingen av dessa
  • visa empati i såväl företagens framgång som motgång
  • etablera ett nära och regelbundet samarbete med företagarna
  • föra en kontinuerlig dialog med företagarna
  • erbjuda affärs- och industritomter samt lokaler för företag

 

Stadsstyrelsen har tillsatt en näringspolitisk arbetsgrupp som bl.a. har som målsättning att göra Nykarleby till den företagsvänligaste kommunen i regionen.


Näringspolitiskt program