Päätökset & Hallinto

Käytännön työ josta kaupungin luottamuselimet päättävät, hoidetaan kaupungin hallinnoista.

Hallinnot suorittavat kunnan palveluja kaupunginhallituksen ja lautakuntien määräysten mukaan. Hallinnot auttavat myös lautakuntia ja hallituksia selvittämään ja suunnittelemaan toimintaa.

Hallinto jakautuu eri osastoihin:

Hallintoosasto
Hoitaa valtuuston, hallituksen sekä jaostojen tekemien päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa.
Hoitaa kaupungin talous ja henkilöstön asioita.

Sivistysosasto
Hallinnoi sivistystoimea johon kuuluu koulut, päivähoito, kirjasto, vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta, urheilu, nuorisotoiminta ja Arbis.

Tekninen osasto
Hoitaa tie- ja kiinteistöasioita sekä kaavoitus.

Hoitaa rakennusasioita ja ympäristönsuojeluun liittyviä asioita. Lupaviranomainen.

 

Terveyshuoltoon, vanhustenhoitoon, vammaishuoltoon ja muuhun sosiaalityöhön liittyviä asioita hallinnoi 1.1.2010 alkaen Pietarsaaren Sosiaali- ja terveysvirasto.

Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy
Tarjoaa sähkö, vesi-, viemäri sekä kaukolämpöpalveluita