Demokratiatilinpäätös

Demokratiatilinpäätös

Uudenkaarlepyyn demokratiatilinpäätös muodostaa yhteenvedon siitä mitä kau-pungin hallinnossa ja päätöksenteossa on viime vuoden aikana tapahtunut.
Uudenkaarlepyyn kaupungin demokratiatilinpäätös laaditaan informaation anta-miseksi siitä miten kaupunki täyttää ne demokraattiset arvot joita voidaan odottaa että kunnan tulee tarjota. Demokratiatilinpäätöksestä käy myös ilmi ajankohtai-nen, kaupungin kehitykseen liittyvä tilasto.
Päättävillä elimille on keskeinen tehtävä edustavassa demokratiassa. Siksi demo-kratiatilinpäätöksessä selvitetään myös eri kaupungin elinten aktiviteettia ja niiden tekemiä päätöksiä.
Kaupungin kehityksen tilitys ja demokraattisen työn arviointi muodostaa tärkeän täydennyksen perinteiselle tilinpäätökselle.