Luottamuselimet

Uudenkaarlepyyn kaupunkia johtaa kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja viisi lautakuntaa.
Kaupunginvaltuusto on Uudenkaarlepyyn kaupungin korkein päättävä elin. Kaupunginvaltuustossa on 27 jäsentä jotka valitaan kunnallisvaaleissa joka neljäs vuosi. Valtuusto päättää muun muassa kaupungin budjetista ja valitsee jäsenet kaupungin eri lautakuntiin ja hallituksiin.

Kaupunginhallituksella on kokonaisvastuu kunnan toiminnan johdosta ja johtamisesta. Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä ja kokoontuu yleensä kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina. Kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta siten että kaupunginvaltuuston antamat suuntaviivat ja tavoitteet toteutetaan. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etuja, toimii kaupungin edustajana ja puhuu kaupungin puolesta toisissa virastoissa.

Lautakuntien tehtävänä on vastata kunnan tarjoamista palveluista, lähtökohtana voimassaolevat lait ja asetukset. Lautakunnat tekevät päätöksiä erityisaloillaan ja panevat tärkeysjärjestykseen budjetin jakamisen oman toiminta-alueen sisällä.

Kaupunki valtisee myöt edustajat muihin kunnallisiin elimiin, säätöihin ja kuntien välisiin elimiin

1.1.2010 alkaen Pietarsaaren kaupunki toimii isäntäkuntana sosiaali- ja terveystyölle Pietarsaaren-seudulla. Alueellisessa sosiaali- ja terveyslautakunnassa, joka on Pietarsaaren hallituksen alainen, istuu kolme edustajaa Uudestakaarlepyystä.