Koulukuljetusjaosto 2013 - 2016

Yhteyshenkilö:

Sivistystoimen ekonomi, puh. 06-7856 401

Jäsenet

 

puheenjohtaja

Roy Björkman

jäsen

Ulrika Sundqvist

"

Stefan Björkman

"

Glenn Strengell

"

Karina Hagman

sihteeri.

Ann-Sofie Pensar kanslisti

esittelija

Barbro Julin, sivistystoimen ekonomi


Koulukuljetuskomitealle kuuluu
:

- koulukuljetusten järjestäminen kunnan koulutoimelle voimassaolevan lainsäädännön ja kunnan luottamuselinten päätösten mukaisesti
- auttaa päivähoitoa päivähoitokuljetusten järjestämisessä
- koulukuljetusten hankkiminen julkisen ostamisen lainsäädännön mukaan.
- koulukuljetuksen tai matka-avustuksen myöntäminen esikouluopetuksen, peruskoulutuksen ja toisen vaiheen koulutuksen oppilaille lautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaan.
- olevan kuljetusjärjestelmän puitteissa kunta voi myydä kuljetusta huoltajille jotka niin haluavat
- tarkistaa että oppilailla on turvallinen koulukuljetus ja että lapsi joka jättää kuljetuksen turvallisesti pääsee seuraavaan ajoneuvoon
- tarkistaa että oppilailla on valvonta kun heidät jätetään yksikölle
- päättää koulutien luokituksesta, mm. vaaralliset tiet
- joka koululle laatia kartta josta ilmenee voimassaolevat koulukuljetusrajat
- suunniteltaessa lukuvuoden kuljetuksia erikseen käydä läpi rehtoreiden kanssa koulukuljetusten yhteensovittamisesta eniten tarkoituksenmukaisesta tavasta, sekä pedagogisesti että taloudellisesti
- lukuvuoden kuljetusten seurannassa tarvittaessa pitää erillinen läpikäynti kyseisten liikennöitsijöiden kanssa
- tarvittaessa antaa informaatiota huoltajille, luottamuselimille ja kouluille koulukuljetusasioista
- tarvittaessa tehdä ajoneuvon tarkastus - pistokoe liikenneturvallisuutta ajatellen
- tarvittaessa antaa neuvoja ja ohjeita järjestyssäännöistä ja toimenpiteistä ja käyttäytymisestä pysäkillä, noustessa ajoneuvoon tai astuessa ulos, matkan aikana, siirtyessä ajoneuvosta sekä käyttäytymisestä mahdollisen onnettomuuden sattuessa.