Muut kunnalliset elimet

Tässä on koottu muut kaupungin kunnalliset toimielimet, jotka on valittu määräajaksi.

Lisäksi valitaann työryhmiä ym. (alla) eri projekteja varten tarvittaessa.