Yhteystyöryhmä 2014- 2015

Yhteyshenkilö: Henkilöstösihteeri, puh. 06-7856 119

Työryhmän koostumus:

Gunilla Lillbacka, kaupunginkamreeri, puheenjohtaja
Gösta Willman, kaupunginjohtaja
Kristina Backlund, henkilöstösihteeri
Olavi Heinonen, pääluottamusmies, JHL
Kerstin Ollandt, pääluottamusmies, FOSU
Anders Fors, työsuojeluvaltuutettu 1
Ulf Högdahl, työsuojeluvaltuutettu 2
Johan Österbacka, työsuojelujohtaja
Catarina Östman, luottamusmies, TEHY