Työsuojelu työpaikoilla

Työsuojelun tarkoituksena on varmistaa turvalliset ja terveet olot työpaikoilla ja auttaa työntekijöitä ylläpitämään työkykynsä. Työsuojelu on yhtäjaksoinen prosessi jossa työympäristöä tarkastetaan, muutosten seurauksia ennakoidaan ja epäkohtia korjataan.

Jos työsuojelu on osa päivittäisestä työstä on helppo luoda sellaisia rutiineja joita voi noudattaa. Ollakseen tehokasta, työsuojelun on oltava systemaattista ja sen tulee perustua riskien arviointiin työpaikalla ja suunnitelmiin jotka molemmat osapuolet ovat laatineet yhdessä.

Työsuojelu vaatii yhteistyötä ja koskee kaikkia työntekijöitä. Jokaisen on tunnistettava vaarat työssään ja työympäristössään ja tiedettävä kuinka suojata itseään.

Jokainen on velvollinen noudattamaan työpaikan turvallisuusohjeita, ottamaan huomioon riskintekijät ja ilmoittamaan esimiehelle tai työsuojeluvaltuustolle jos huomaa puutteita työympäristössä.

Työsuojeluhenkilöiden yhteystiedot


Johan Österbacka työsuojelupäällikkö
Puh. 050-529 66 22
johan.osterbacka@nykarleby.fi

Sivistystoimen edustajat


Anders Fors työsuojeluvaltuusto
Puh. 7645 215, 050-5118926
fanders@nykarleby.fi

Jori Isomäki, I varamies
Puh. 7856 463, 050-5118019
jori.isomaki@nykarleby.fi

Kerstin Wingren, II varamies
Puh. 7856 411
kerstin.wingren@nykarleby.fi

Barbro Granvik-Nordling
työsuojeluasiamies
päiväkodit
Puh. 7856 312


Teknisen sektorin, Voimalaitoksen ja keskushallinnon edustajat

Ulf Högdahl, työsuojeluvaltuusto
Puh. 050-4062782
ulf.hogdahl@nykarleby.fi

Tony Forsbacka, I varamies
Puh. 7856 255, 050-5573923
tony.forsbacka@nykarleby.fi

Marina Byggmästar, II varamies
Puh. 7856 532

Kristina Aspfors, Työsuojeluasiamies siivoojille
Siivooja Seminaarialueella

 

Linkit

Työturvallisuuskeskus

Työsuojelupiiri

Työterveyslaitos

Lainsäädäntö