Vaali

Vaaliorganisaatio Uudessakaarlepyyssä


Kunnan keskusvaalilautakunta, jonka valtuusto nimittää 4 vuodeksi kerralla, hoitaa kunnissa kunnalliset ja valtiolliset vaalit.

Uudessakaarlepyyssä on 10 vaalialuetta. Joka vaalialueella on vaalilautakunta jonka kaupunginhallitus nimittää. Vaalilautakunta huolehtii kyseisen vaalipaikan vaaleista. Vaalilautakunta ottaa vastaan vaalipäivänä annetut äänet, laskee äänet ja ilmoittaa ne keskusvaalilautakunnalle, joka kirjaa ne koko maan yhteiseen tuloslaskentasysteemiin.

Vaalitoimikunnan nimittää kaupunginhallitus ja se huolehtii laitosäänestyksistä niissä laitoksissa jotka antavat hoitoa koko vuorokauden aikana. Äänioikeutettu joka on sellaisessa laitoksessa on oikeutettu äänestämään siinä laitoksessa. s

Äänioikeus

Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin niille äänioikeutetulle, joiden osoite on tiedossa.

Kunkin äänestäjän vaalipiiri ja äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi sinun tulee ehdottomasti ottaa mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi henkilökortti, ajokortti tai passi. Jos sinulla ei ole henkilöllisyystodistusta, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.