Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on harmonisoida
henkilötietojen käsittelyä koskevat säännöt EU:ssa ja EES:ssä ja antaa yksilölle enemmän oikeutta
valvoa omien henkilötietojen käsittelyä ja säilytystä, teknologiasta ja säilytystavasta riippumatta.

Tietosuoja-asetuksen mukaan Uudenkaarlepyyn kaupungilla on rekisterinpitäjänä velvollisuus
informoida rekisteröityjä heitä koskevien henkilötietojen säilytyksestä ja käsittelystä.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite ja henkilötunnus. Henkilötietoja saa käsitellä, jos
rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on oikeusperuste, kuten asiakassuhde, työsuhde,
oppilassuhde tai suostumus.

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitkä häntä koskevat
henkilötiedot henkilörekisterissä on ja minkä oikeusperusteen mukaan nämä tiedot käsitellään.
Käyttämällä tarkastusoikeuttaan rekisteröity voi myös vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Uudenkaarlepyyn kaupungin hallinnossa olemme valmistautuneet uusiin vaatimuksiin nimittämällä
tietosuojavastaavan, tekemällä rekisteriselosteita ylläpitämistämme henkilötietorekistereistä ja
järjestämällä henkilöstölle tietosuojakoulutusta.

Kunnan tietosuojaa koskeviin kysymyksiin vastaa tietosuojavastaava Anna Kotka-Bystedt
p. 050 476 0390.

Lisätietoa tietosuojasta.