Perusturva

Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren kaupungeilla sekä Pedersören ja Luodon kunnilla on vuoden 2010 alusta yhteinen sosiaali- ja terveysvirasto, joka hoitaa koko alueen sosiaali- ja terveydenhuollon.

Sosiaali- ja terveydenhuolto hoitaa laeissa ja asetuksissa määrättyjä tehtäviä. Toiminta on yksilö- ja perhekeskeinen ja on sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen.

Tavoitteena ovat terveemmät ja turvallisemmat kuntalaiset jotka tuntevat sekä oman että yhteisen vastuun terveydestä ja hyvinvoinnista. Toiminnallemme on ominaista läheisyys, huolenpito ja turvallisuus, tämän saavutetaan panostamalla jatkuvuuteen ja katkeamattomiin huoltoketjuihin huoltoportaan kaikilla osa-aloilla.

Pietarsaaren kaupunki toimii seudun sosiaali- ja terveydenhuollon isäntäkuntana. Pietarsaaren, Luodon, Pedersören kunnan, Uudenkaarlepyyn sekä entisen MTHA:n kaikkien työntekijöiden työntantaja on Pietarsaaren kaupunki.