Småbarnspedagogik & Skola

I Nykarleby prioriterar vi småbarnspedagogik och undervisning av hög kvalitet. Vi vill att barnen skall känna glädje och trygghet i småbarnspedagogik, förskola och skola.

Nykarleby stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnsfostran.

Staden erbjuder småbarnspedagogik i form av

  • hemvårdsstöd för barn (via folkpensionsanstalten)
  • partiell vårdledighet (via folkpensionsanstalten)
  • familjedagvård
  • daghem
  • eftermiddagshem för förskolebarn och skolelever