Bildningskansliet och -nämnden

Till våra verksamhetsområden hör utbildning, småbarnspedagogik, morgon- och eftermiddagsverksamhet, arbetarinstitut, studiecenter, kultur, museer, idrott, fritid, bibliotek, ungdom och nykterhet. Vid bildningskansliet sköter vi ärenden som berör ekonomi, personal, planering, ärendehantering m.m. Inom bildningsväsendet arbetar ca. 270 personer.

Mötestider 2020

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogikens protokoll

Suomenkielisen opetuslautakunnan pöytäkirjat

Kontakta oss gärna angående vår verksamhet!
Kontaktuppgifter.

Direktör för bildningsväsendet Teresia Tötterman- Engström      tel. 050 4433 575

Koulutoimenjohtaja suomenkieliselle koulutoimelle Riikka Vestlin puh. 050-442 5711

Besöksadress:

Bildningskansliet
Topeliusesplanaden 7
66900 NYKARLEBY
Tel. +358 6 7856 111 (växel)