Elevvård

DSC 2676

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevvårdsteamet i Nykarleby

Om du har frågor kring ditt barns uteveckling och skolgång eller om du känner oro för ditt barns hälsa och mående är du välkommen att ta kontakt med oss.

 

Skolpsykolog Sofia Hedman
  050-462 4382
sofia.hedman@nykarleby.fi

Skolkurator Johanna Haglund
  044-7219081
johanna.haglund@nykarleby.fi

Skolkurator Carina Ventin (vikarie för Sara Höglund)
  050-342 3384
 carina.ventin@nykarleby.fi

 

Skolhälsovårdare Ann-Loiuse Sundstén
  050-502 1999
 ann-louise.sundsten@jakobstad.fi

Skolhälsovårdare Ghita Wikblom 
  050-4436977
ghita.wikblom@jakobstad.fi

Specialbarnträdgårdslärare Ann Edfelt-Lax
  044-7219088
 ann.edfelt-lax@nykarleby.fi

Specialbarnträdgårdslärare Sanna-Kajsa Sommarlöv
  050-5876532
 sanna-kajsa.sommarlov@nykarleby.fi