När jag känner oro

När man som förälder eller annan vuxen känner oro för ett barn/ungdom och dess situation kan det ibland vara svårt att bedöma hur stark oron är och ifall den oro man känner borde leda till någon åtgärd. Känslan av oro är subjektiv och kan variera från person till person. I elevvårdsarbetet betonas alltid tidig intervention, d.v.s. ju fortare man kan komma in med stödåtgärder desto bättre.

Till dig som förälder

Om du som förälder märker att ditt barn mår dåligt, prata om det med barnet. Uppmuntra ditt barn att berätta. Ta barnets berättelse på allvar.  Kontakta gärna barnets lärare för att höra hur de upplever barnet i skolan. Var också medveten om att barnets liv på sociala medier kan inverka på barnets mående.

Följande tecken kan tyda på att ditt barn behöver hjälp:

  • Ovilja att berätta om skolan
  • Ovilja att fara till skolan
  • Nedstämdhet, stress, ångest
  • Att barnet är utan kamrater, ofta ensam efter skolan
  • Huvudvärk, magont och andra fysiska symptom som återkommer ofta
  • Humörsvängningar och vredesutbrott
  • Dålig nattsömn
  • Dålig aptit
  • Sämre resultat i skolan

 

Tveka inte att kontakt med skolan eller någon från elevvårdsteamet om du som förälder känner oro.

 

Till dig som lärare

När du som lärare känner oro för ett barn är det viktigt att så fort som möjligt förmedla denna oro till barnets vårdnadshavare och/eller till den unga själv. Att ta upp och samtala om oron är en väsentlig del av tidig intervention. Oron visar att man förväntar sig att saker och ting blir värre för barnet och den unga om man inte får till stånd en förändring. För att få till stånd förändring behövs oftast samarbete med både barnet/den unga själv och vårdnadshavarna.

Du kan alltid konsultera någon från elevvårdsteamet. Då kan ni tillsammans fundera ut stödåtgärder i skolan och planera eventuella individuella elevvårdsinsatser. Det är viktigt att du som lärare förmedlar vad som är på gång till vårdnadshavarana.

Det kan kännas svårt att ta upp och samtala om oron. Under fliken Ta upp oron finns konkreta tips inför samtal med föräldrar.