Skolhälsovården

Skolhälsovårdaren arbetar för elevens/studerandes hälsa och välmående, ett omfattande arbete tillsammans med vårdnadshavaren, skolans personal och andra yrkesgrupper. Arbetet kan t.ex. handla om att förebygga mobbning, drogmissbruk samt att jobba för en trygg skolmiljö. Skolhälsovården fungerar som en fortsättning på barnrådgivningens verksamhet och hör under Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. I Nykarleby finns två skolhälsovårdare som har hand om den lagstadgade skolhälsovården i kommunens skolor. Varje skola har sin egen skolhälsovårdare som besöker skolan regelbundet.

Vad gör skolhälsovårdaren?

 • Följer upp barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling och hälsa genom regelbundna hälsokontroller på skolan (https://www.sochv.jakobstad.fi/barn-unga-och-familjer/skol-och-studerandehalsovard/halsogranskningar
 • Strävar till en tidig upptäckt av barn i behov av stöd för sin utveckling
 • Ger råd åt föräldrar i hälso- och sjukvårdsfrågor
 • Samarbetar med skolans personal och annan elevvårdspersonal kring frågor som berör barnens hälsa och välmående
 • Strävar till att befästa sunda levnadsvanor hos eleven genom individuell rådgivning och undervisning i klass
 • Deltar i skolornas förebyggande elevvårdsarbete

 

Du hittar mera om skolhälsovårdens olika uppgifter på:

https://www.sochv.jakobstad.fi/barn-unga-och-familjer/skol-och-studerandehalsovard

AGW ElevvardNyk 3773

 Skolhälsovårdare Ghita Wikblom

 • På plats måndag-torsdag
 • Öppen mottagning och telefontid kl.8-8.30
 • Ansvarar för Zachariasskolan åk 5-9, Topeliusgymnasiet, Socklot skola och Metsäkulman koulu

  050-4436977
ghita.wikblom@jakobstad.fi

A L Sundsten Medium

Skolhälsovårdare Ann-Louise Sundstén

 • På plats månda-fredag
 • Ansvarar för Zachariasskolan åk 1-4, Jeppo skola, Munsala skola, Hirvlax skola, Kovjoki-Markby skola och Yrkesträningsskolan Optima och KREDU

  050-5021999
ann-louise.sundsten@jakobstad.fi


 Skolläkare Anne-Marie Rudnäs

  7862701 (tidsbeställningen på Nykarleby HVC)
  anne-marie.rudnas@jakobstad.fi

Skolläkare Viktoria Ovnanyan
 7862701 (tidsbeställningen på Nykarleby HVC)