Skolkuratorn

I Nykarleby finns två skolkuratorer som fördelar arbetet på skolorna mellan sig.

Vad gör skolkuratorn?

 • Deltar i skolornas förebyggande elevvårdsarbete
 • Fungerar som socialarbetare på skolan
 • Arbetar för en god skolmiljö tillsammans med skolans personal
 • Har stödsamtal med barn och unga
 • Handleder och stöder föräldrar i fostringsfrågor och föräldraskap 
 • Arbetar med grupper/klassen
 • Deltar i sektoröverskridande arbete med det nätverk som finns runt eleven
 • Leder vänelevsverksamheten
 • Deltar i skolornas mobbningsteam
 

Skolkuratorn har tystnadsplikt.

När kontaktar du skolkuratorn?

 • När du känner oro över barnets/den ungas mående (t.ex. förändringar i beteendet, deppighet, ängslighet, utåtagerande, tappad skolmotivation, ätproblematik)
 • När barnet/den unga själv önskar samtala med någon utomstående vuxen
 • Vid förändringar i familjeförhållanden eller andra omständigheter där barnet/den unga kan behöva stöd
 • Vid mobbning, kamratkonflikter i skolan
 • Vid skolk, skolvägran
 • När du behöver råd eller stöd i föräldrarollen

 

AGW ElevvardNyk 6

Skolkurator Johanna Haglund
  044-7219081
 johanna.haglund@nykarleby.fi

 Carina Ventin Medium

Skolkurator Carina Ventin (vikarie för Sara Höglund)
  050-342 3384
 carina.ventin@nykarleby.fi