Speciallärare inom småbarnspedagogik

 

Till speciallärarens kompetensområde hör barns motoriska, språkliga, kognitiva och sociala färdigheter samt specialpedagogisk träning för barn inom småbarnspedagogik och förskola.

Vad gör specialläraren inom småbarnspedagogik?

  • Planerar och utför specialpedagogisk träning för barn
  • Ambulerar i familjedagvård, daghem och förskolor i kommunen
  • Handleder personalen inom småbarnspedagogik och förskola kring träning av barns svårigheter
  • Strävar till tidig upptäckt av barns svårigheter
  • Deltar i planering av stödåtgärder för barn med särskilda behov
  • Stöder föräldrar i uppfostringsfrågor och föräldraskap
  • Deltar i förebyggande elevvårdsarbete inom småbarnspedagogik och förskola

 

När kontaktar du specialläraren inom småbarnspedagogik?

  • När du har funderingar kring barnets kognitiva, språkliga, motoriska eller sociala utveckling
  • När barnet är i behov av specialpedagogisk träning
  • När du behöver råd och stöd i fostringsfrågor

 

Ann Edfelt Lax Medium

Speciallärare Ann Edfelt-Lax
  044-7219088
 ann.edfelt-lax@nykarleby.fi

Sanna Kajsa Sommarlov Medium

Speciallärare Sanna-Kajsa Sommarlöv
  050-5876532
 sanna-kajsa.sommarlov@nykarleby.fi