Hirvlax skola

hirvlaxskolan

Hirvlax skola
Monäsvägen 31
66970 HIRVLAX

Tel. 050 3208013

Rektor:
Niklas Nybäck 050-5966359

Lärare:
Heidi Andersson (förskolan, åk 1-2)
Sofie Södergård (åk 3-4) 
Charlotta Friman (åk 5-6)
Kenneth Broo (timlärare)
Kirsi Saari (speciallärare)


Övrig personal:
Marlen Sundvik (städ och kök)
Karin Skrifvars (skolgångsbiträde)

Lektionstider
1 8:10-9:20
2 9:45-10:50

Lunch

3 11:30-12:15
4 12:30-13:15
5 13:30-14:15

Den första folkskolan i Hirvlax inledde sin verksamhet i september år 1894. Den nuvarande skolbyggnaden invigdes år 1968 och år 1993 tillbyggdes en gymnastiksal. Hösten 2013 togs det nya förskoleutrymmet i bruk.

Hirvlax skola är en trelärarskola med familjär stämning. Den är belägen i västra Munsala i en trakt där pälsfarmning och jordbruk utgör huvudnäringar. Skolan har, tack vare sitt läge, goda möjligheter till konkreta naturstudier. I skolan finns sammanlagt 41 elever från förskola till åk 6. Eleverna kommer förutom Hirvlax från de omgivande byarna Monäs, Kantlax och Monå.

I Hirvlax skola vill vi genom fostran och utbildning ge alla barn den bästa möjliga grund inför framtiden. Å ena sidan skall undervisningen ge möjlighet till en bred allmänbildning, specifika ämneskunskaper och beredskap för livslångt lärande, men också stödja elevens sociala utveckling både som individ och som samhällsmedlem. Vi vill skapa en skola där alla trivs tillsammans, elever, personal och föräldrar.

Med föräldraföreningens hjälp och ekonomiska stöd finns möjlighet att satsa på olika upplevelser som simhallsbesök, teaterbesök, idrottsevenemang, m.m. utanför skolan.

Genom att flitigt använda skönlitteratur i modersmålsundervisningen hoppas vi få många bokslukare som utvecklar en god språklig medvetenhet, har en god läsförståelse och ett rikt och nyanserat språk.