Hirvlax skola

hirvlaxskolan

Hirvlax skola
Monäsvägen 31
66970 HIRVLAX

Tel. 06-7856455

Rektor:
Carina Björkman 050-5942811

Lärare:
Carina Björkman (förskollärare)
Heidi Andersson (åk 1-2)
Charlotta Friman (åk 3-4)
Anders Fors (åk 5-6)
Kenneth Broo (timlärare)
Kirsi Saari (speciallärare)

Övrig personal:
Marlen Sundvik (städ och kök)

Unnur Bjarnadottir (skolgångsbiträde)
Karin Skrifvars (skolgångsbiträde)

Lektionstider
1 8:10-9:20
2 9:45-10:50

Lunch

3 11:30-12:15
4 12:30-13:15
5 13:30-14:15

Den första folkskolan i Hirvlax inledde sin verksamhet i september år 1894. Den nuvarande skolbyggnaden invigdes år 1968 och år 1993 tillbyggdes en gymnastiksal. Hösten 2013 togs det nya förskoleutrymmet i bruk.

Hirvlax skola är en trelärarskola med familjär stämning. Den är belägen i västra Munsala i en trakt där pälsfarmning och jordbruk utgör huvudnäringar. Skolan har, tack vare sitt läge, goda möjligheter till konkreta naturstudier. I skolan finns sammanlagt 46 elever från förskola till åk 6. Eleverna kommer förutom Hirvlax från de omgivande byarna Monäs, Kantlax och Monå.

I Hirvlax skola vill vi genom fostran och utbildning ge alla barn den bästa möjliga grund inför framtiden. Å ena sidan skall undervisningen ge möjlighet till en bred allmänbildning, specifika ämneskunskaper och beredskap för livslångt lärande, men också stödja elevens sociala utveckling både som individ och som samhällsmedlem. Vi vill skapa en skola där alla trivs tillsammans, elever, personal och föräldrar.

Med föräldraföreningens hjälp och ekonomiska stöd finns möjlighet att satsa på olika upplevelser som simhallsbesök, teaterbesök, idrottsevenemang, m.m. utanför skolan.

Genom att flitigt använda skönlitteratur i modersmålsundervisningen hoppas vi få många bokslukare som utvecklar en god språklig medvetenhet, har en god läsförståelse och ett rikt och nyanserat språk.