Jeppo- Pensala skola

Presentation av skolan

Adress: Jungarvägen 27b, 66850 Jeppo
telefoner:
Nykarleby stad växel: 7856111
Lär rum: 7856447Jeppo pensala skola bild
Rektor Susanne Sandin: 050-4428875
förskola: 7856449, 050-4697275
köket: 7856448

Jeppo-Pensala skola är en svenskspråkig grundskolaskola med förskola och årskurserna 1-6. skolan har rektor, 6 klasslärare, en förskollärare och en speciallärare 14 timmar per vecka. Skolan har detta läsår 94 elever från och med hösten 2010 hör före detta  Pensala skolas elevupptagningsområde också till Jeppo-Pensala skola.

Skolan ligger intill älven i Jeppo, en del av staden Nykarleby. Skolan samlar elever från hela den gamla kommunen, varför ca hälften av eleverna skjutsas till skolan. Av skolans elever kommer ca ett 15-tal från tvåspråkiga hem.

Vår målsättning är en skola där alla trivs. I strävan att få en trygg skola är det mobbningsförebyggande arbetet ett av våra viktigaste redskap. Våra förebyggande åtgärder är bl.a Trivselspridare, EQ-övningar, Kompismassage, Trivselråd mm.

Musiken har en framträdande plats i skolan. Jeppo Ungdomsorkester startar vart tredje år en nybörjargrupp där en stor del av skolans elever spelar med.

Från och med i höst jobbar vi i längre pass på förmiddagarna och läsåret är indelat i tre perioder. Ämnena kan variera på läseordningen mellan perioderna men tiderna är desamma hela året. Efter lunch jobbar vi i vanliga 45 minuters pass.

Lektionstider:
1 8:00 - 9:10, rast 25 min
2 9:35 - 10:45

Lunch ca 10:45-11:15 vi går lite olika tider för att undvika köbildning
3 11:15 - 12:00, rast 15 min
4 12:15 - 13:00, rast 15 min
5 13:15 - 14:00

Välkomna till läsåret 2019-20

Vi startar läsåret kl 8:00 tisdagen den 13.8. Den dagen slutar alla kl 12:00, sen följs tiderna i läsordningen.

Skolskjutsar läsåret 19--20

Morgontrafik

  • norr om skolan östra och västra sidan: Jens Björklunds  taxi ,  tel 0400-868911, meddela ifall eleven är sjuk så han inte hämtar i onödan! Ungefärliga tider: Bärsvägen 7:20, Östra Jeppovägen 84, 7:28 Lassila broväg 7:32, Rönn 7:34
  • söderifrån östra sidan: Haldins linjetrafik
  • söderifrån västra sidan: Härmän liikenne linjetrafik, 06-4848749
  • Pensala: Ingves/Svanbäck/Björklund tel,0500-860585 till Uf, Haldin till Jeppo

Här finns allt om skolskjutsar: http://www.nykarleby.fi/smabarnspedagogik-and-skola/skolvasendet

Eftermiddag

  • Jeppo:Ingves/Svanbäcks alla dagar och turer
    Pensala:  Johnny Björklund alla turer

 

Ring och fråga om ni undrar över något!