Föräldraföreningen

Hej och välkommen till Jeppo-Pensala Hem-och skola förening!

Föräldraföreningen arbetar för ett gott samarbete mellan hemmen och skolan. Vi erbjuder eleverna trevliga och lärorika upplevelser genom bidrag till olika aktiviteter. Vi samarbetar med skolans Trivselråd och utvecklar på så sätt elevernas känsla för demokrati och medbestämmande.

Styrelsen 2018-2019

Lena Norrback ordf.

Styrelsemedlemmar:

Marianne Höglund (sekr)
Tina Lassander ( kassör)
Maria Lindborg (vice ordf)
Inköpsansvariga: Nina Ek och Maria Lindborg

Klassrepresentatnter:
Frsk: Andreas Häggblom
Åk 1: Annika Back
Åk 2: Annika Sirén
Åk 3: Nina Ek
Åk 4. Annika Renvall
Åk 5: Kjell Eklund
Åk 6: Yvonne Rönnqvist

Susanne Sandin (lärarrepresentant)
Ami Stenfors-Kronqvist (lärarrepresentant)
Elisa Norrgård (personalrepresentant

Föräldraföreningen hör till Förbundet Hem och Skola. Här är länk till Föräldraföreningens hemsida