Kovjoki-Markby skola

 

Nya lekredskap 0091

Kovjoki-Markby skola
Lukusvägen 42
66930 KOVJOKI

tel.06-7856454

Rektor: Gun-May Liljedahl (åk 3-4) tel 050 4433506

Skolhälsovårdare: Ann-Louise Sundsten 050-5021999
Skolpsykolog: Sofia Hedman 050-4624382
Skolkurator: Carina Ventin 050-3423384

Alla lärare har e-postadressen: fornamn.efternamn@nykarleby.fi

Läsordning  Anslagstavlan  Lunch Ledighetsansökan

Ein.fi Softogram POKS

Presentation av skolan

Kovjoki-Markby skola är en byskola belägen i Kovjoki som är en del av Nykarleby stad. Som skolans namn antyder kommer våra elever från byarna Kovjoki och Markby. Året 1886 grundades den första gemensamma skolan för byarna Kovjoki och Markby. Under åren 1902-1969 fanns det skolor i båda byarna, men 1970 flyttade Markbyeleverna igen till Kovjoki. Vår nuvarande skolbyggnad invigdes på svenska dagen 1986, då den gamla skolan samtidigt skulle haft 100-årsjubileum.
Vi har undervisning för elever i årskurs 0-5. Detta läsår jobbar vi med fyra basgrupper: förskolan, åk 1-2, åk 3-4 samt åk 5.
Kovjoki-Markby skola vill vi genom fostran och utbildning ge en bra grund för framtiden.I undervisningen vill vi eleverna en bred allmänbildning, ämneskunskaper och stödja elevens sociala utveckling både som individ och socialt. Vi vill skapa en skola där elever, personal och föräldrar trivs tillsammans.

Välkomna!