Munsala skola

Munsala skola
Norra Munsalavägen 32 A
66950 MUNSALA

Lärarrumet: 06 7856 444
Köket: 06 7856445
Speciallärare Jenna Häger: 06 7856 444
Specialklassen: 06 7856446
Förskolan: 06 7856 444
Eftis: 050 3055051

Rektor: Niklas Nybäck: 050 5966359

 

 Lektionstider i skolan

                      Åk 1-2
Lektion 1:      08.30 - 09.40
Lektion 2:      10.00 - 11.25
Lektion 3:      11.45 - 12.30
Lektion 4:     
Lektion 5:

Åk 3-6
08.30 - 09.40
10.00 - 11.25
11.45 - 12.30
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30


Presentation av skolan

Munsala lågstadieskola ligger i en lantlig miljö i svenska Österbotten. Majoritetsspråket är svenska med få kontakter till det finska Finland. Majoriteten av eleverna använder en gemensam dialekt som stärker samhörighetskänslan. Eleverna kommer från Munsala centrum samt byarna Vexala, Jussila och Harjux.

I skolans rekryteringsområden finns ett rikt idrotts- och föreningsliv. Vi samarbetar med dessa föreningar i olika projekt som vi gör, t.ex. Stafettkarnevalen. Munsala skola skall också föra vidare det pedagogiska arv som tillförts bygden genom Anders Svedberg och verksamheten vid Svedbergska skolan.

Tack vare skolans läge har vi möjlighet att göra naturstudier, besöka historiskt intressanta platser och ta del av hembygdens intressanta och viktiga personer.

I vår skola verkar en specialklass. Eleverna i specialklassen integreras i sådana ämnen där de kan tillgodogöra sig undervisningen. Eleverna i specialklassen deltar också i olika aktiviteter som ordnas i skolan t.ex. idrottsdagar, simhallsbesök, friluftsdagar mm. Att dela vardagen med dessa elever är berikande för alla i vår skola.

I vår lugna och trygga skola arbetar vi först och främst med att eleverna skall få starka grundkunskaper som möjligt; läsa, skriva och räkna, för att de skall ha de bästa möjligheter att tillgodogöra sig alla andra ämnens undervisning. Vi uppmuntrar eleverna att läsa mycket skönlitteratur för att stärka deras språk och vi uppdaterar skolans bibliotek varje år för detta.