Trivselregler

 

 • Respektera andra människor och bemöt dem som du själv vill bli bemött.
 • Följ uppmaningar och anvisningar som ges av lärare eller annan personal i skolan.
 • Använd ett vårdat språk.
 • Kom i tid till lektionerna och samlingar.
 • Ta med det material du behöver till lektionerna.
 • Ta ansvar för de uppgifter du får och genomför dem efter bästa förmåga.
 • Ge arbetsro.
 • Följ säkerhetsföreskrifterna.
 • Ge matro åt dig själv och andra.
 • Parkera cykeln på de parkeringsplatser du blivit hänvisad till.
 • Häng upp ytterkläder och ta av dig mössa/keps innan du går in i klassrummet, matsalen eller gymnastiksalen.
 • Håll rent och snyggt överallt i skolan.
 • Telefonen används endast i undervisningssyfte.

 

Det är förbjudet

 • att avlägsna sig från skolområdet under skoltid utan lov
 • att cykla på skolgården
 • att fotografera eller filma personer utan lov i skolan och publicera på nätet
 • att uppträda hotfullt eller skada andra

 

Observera att det är lagbrott

 • att mobba någon
 • att förstöra skolans eller någon annans egendom
 • att utföra rasistiska handlingar eller använda rasistiska symboler
 • att ta med eller använda e-cigaretter, tobak, snus, alkohol eller andra droger i skolan
 • att ta med eller använda vapen i skolan

 

Reglerna gäller i skolan, under färden till och från skolan, samt när du deltar i skolans verksamhet som är förlagd utanför skolans område (t.ex. klassresor, studiebesök, friluftsdagar).