I Nykarleby prioriterar vi undervisning av hög kvalitet

Skolans pedagogiska lärstig utvecklar elevernas förmåga att självständigt lära sig och stärka deras framtidstro. Det är viktigt i ett allt mer rörligt och föränderligt arbetsliv i framtiden. Nya lärandelandskap, med fokus på färdigheter för framtiden där saker som kreativitet, hållbarhet, samarbetsförmåga, företagsamhet, digitala färdigheter och analytiskt tänkande tar större plats. Skolan skall även i framtiden ge eleverna goda kunskaper i att läsa, räkna och skriva – samtidigt som vi blir bättre på att se de stora samtids-och framtidsfrågorna. Lärarna måste vara framtidsspanare med spetskunskap och själva vilja lära sig nya saker. I ett samhälle som utvecklas snabbt blir förmågan att lära in och lära om högst värdefull, och här har läraren en nyckelroll. Skolan behöver för en kvalitativ undervisning tillgång till en ändamålsenlig timresurs för delning av undervisningsgrupper, ett tillräckligt stort kollegium med lärare som har spetskunskap inom prioriterade nyckelområden samt tillgång till moderna verktyg, bl.a. IT-och experimentutrustning, för att inte tappa i relevans.

En god inlärning befrämjas av att föräldrarna uppmuntrar barnen i deras skolgång och intar en positiv inställning till skolarbetet.

Fran picknickfilten

 

 BACK TO SCHOOL! LIVE FRÅN PICKNICKFILTEN!