Småbarnspedagogik

Stadsstyrelsen har 30.3 beslutat att för de dagar familjer har inplanerat närvarotider i TietoEdu för tiden 18.3-13.4.2020,
men uteblir frånverksamheten på grund av undantagstllstånd, sker ingen fakturering.
Ifall förändringar sker i undantagsförhållandet tas nytt beslut.

 

 

Gällande coronaviruset följer småbarnspedagogiken den information och de anvisningar som ges av social- och hälsovårdsverket.

https://www.sochv.jakobstad.fi/aktuellt/aktuell-information-om-coronavirus

Vi påminner om att smitta kan förebyggas genom god hand- och hosthygien:

- Tvätta händerna med tvål och vatten
- Använd handdesinfektionsmedel
- Hosta i en näsduk eller i ärmen, inte mot andra människor eller i handflatan

Institutet för hälsa och välfärd informerar via sin websida:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

-Ta kontakt med hälsovårdscentralen ifall det finns frågor!

 

 

 

 Nykarleby stad erbjuder småbarnspedagogik i form av:

  • Hemvårdsstöd för barn (via folkpensionsanstalten). 
  • Partiell vårdledighet (via folkpensionsanstalten). Partiell vårdpenning utbetalas till föräldrar som förkortat sin arbetstid utan lön. d.v.s. de har rätt att ta ut partiell vårdledighet till slutet av barnets andra läsår inom den grundläggande undervisningen. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt kan partiell vårdledighet tas ut till slutet av barnets tredje läsår. Vårdpenningen söks hos folkpensionsanstalten.
  • Familjedagvård. Familjedagvårdare vårdar barn i sitt eget hem. För familjer med 3 barn under skolåldern och för handikappade barn kan familjedagvård ordnas i barnets hem.
  • Daghem.
  • Eftermiddagshem för förskolebarn och skolelever.