Småbarnspedagogik

 De som upplever problem med appen TiteoEdu kan försöka uppdatera appen till version 1.3.17, i annat fall kan ni använda webveriosnen av bokningsappen, länk nedan.

 Här hittar du webversion av tidsbokningsappen.

 

 Agift för plats som inte annullerats

- om barnets vårdnadshavare reserverat en plats för barnet under sommaren, och inteannullerar platsen, faktureras hälften av den fastställda månadsavgiften.

- om den plats som sökts och beviljats inte tas emot och inte annullerats före vårdförhållandet börjar, tas en halv månadsavgift ut. Uppsägning av platsen görs skriftligen 1 månad (30 dagar) innan ändringen.

 

 

 

 


Nykarleby stad erbjuder småbarnspedagogik i form av:

  • Hemvårdsstöd för barn (via folkpensionsanstalten). 
  • Partiell vårdledighet (via folkpensionsanstalten). Partiell vårdpenning utbetalas till föräldrar som förkortat sin arbetstid utan lön. d.v.s. de har rätt att ta ut partiell vårdledighet till slutet av barnets andra läsår inom den grundläggande undervisningen. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt kan partiell vårdledighet tas ut till slutet av barnets tredje läsår. Vårdpenningen söks hos folkpensionsanstalten.
  • Familjedagvård. Familjedagvårdare vårdar barn i sitt eget hem. För familjer med 3 barn under skolåldern och för handikappade barn kan familjedagvård ordnas i barnets hem.
  • Daghem.
  • Eftermiddagshem för förskolebarn och skolelever.

 

 

 

 

 

Publikation3