Småbarnspedagogik

 De som upplever problem med appen TiteoEdu kan försöka uppdatera appen till version 1.3.17, i annat fall kan ni använda webveriosnen av bokningsappen, länk nedan.

 Här hittar du webversion av tidsbokningsappen.

 

För barn i Nykarleby födda 2013 finns möjlighet att söka till kielistigen. Avsikten med kielistigen är att i tidig ålder skapa en positiv attityd till finska språket samt ge rikligt med möjligheter för barnen att naturligt ta till sig finskan. Mera information om kielistigen hittar du här.

 

 

 

 

 


Nykarleby stad erbjuder småbarnspedagogik i form av:

  • Hemvårdsstöd för barn (via folkpensionsanstalten). 
  • Partiell vårdledighet (via folkpensionsanstalten). Partiell vårdpenning utbetalas till föräldrar som förkortat sin arbetstid utan lön. d.v.s. de har rätt att ta ut partiell vårdledighet till slutet av barnets andra läsår inom den grundläggande undervisningen. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt kan partiell vårdledighet tas ut till slutet av barnets tredje läsår. Vårdpenningen söks hos folkpensionsanstalten.
  • Familjedagvård. Familjedagvårdare vårdar barn i sitt eget hem. För familjer med 3 barn under skolåldern och för handikappade barn kan familjedagvård ordnas i barnets hem.
  • Daghem.
  • Eftermiddagshem för förskolebarn och skolelever.

 

 

 

 

 

Publikation3