Familjedagvård

I Nykarleby finns för tillfället tre familjedagvårdare. Hos familjedagvården erbjuds lugn och trygg hemmiljö för barn i åldrarna 9 månader till 4 år. Barngruppen hos en familjedagvårdare består av högst fyra barn. Familjedagvårdare finns just nu i centrum av Nykarleby. Familjedagvårdarna är flexibla och anpassar aktiviteterna enligt barnen och deras behov.

Familjedagvårdana deltar kontinuerligt i planering och fortbildning tillsammans med den övriga småbarnspedagogiken, detta för att trygga en proffessionell och kvalitativ vård. Familjedagvårdarna i Nykarleby träffas regelbundet, även tillsammans med barnen så att de får möjlighet att leka tillsammans.

Ansökan sker via samma ansökningssystem som för daghemmen, välj istället familjedagvård i menyn.

För mera information ring eller skicka mail till ledaren för småbarnspedagogik, Lotta Enlund.