Socklot skola

Socklot skola
Socklotvägen 108
66900 Nykarleby

Tel.: 050 5341595

Rektor: Gun-May Liljedahl 050 5966318

 

Personal finns under schema 2019-20


Presentation av skolan

Socklot skola är belägen ute på landsbygden ca 5 km norr om Nykarleby centrum. Socklot by är en
dynamisk by, som är attraktiv för unga barnfamiljer, tack vare dess idealiska läge ute vid havet, mellan
Jakobstad och Nykarleby.

Socklot skola har i år ett elevunderlag på 67 elever i åldrarna 6-12 år uppdelat i årskurserna förskola-åk 6.
På skolan arbetar fem klasslärare, förskollärare, timlärare, speciallärare, kök och städpersonal och
skolgångsbiträden. Personalen strävar gemensamt till att fostra barnen till goda umgängesvanor och
respekt för naturen och varandra.

Skolan verkar i samarbete med vårdnadshavarna och närsamhället i positiv anda, och vill också betona
den finlandssvenska identiteten. Till denna hör också ett gott språkbruk, som vi vill öva så att eleverna
får en god svenska i tal och i skrift. Skolan vill också värna om de traditioner som funnits i byn och
påminna eleverna om betydelsen av den egna byns utveckling.

Under läsåret 2019-20 uppmärksammar vi särskilt Nykarleby 400 år, elevens välmående och skolspråk,
där både det talade och skrivna språket betonas.