Ordningsregler

Socklot skolas ordningsregler

"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, skall ni också göra för dem"

§1 Var snäll och hjälpsam

§2 Ge arbetsro och gör dina uppgifter samvetsgrant

§3 Håll skolan ren och snygg

§4 Gå inomhus

§5 Håll tiderna i skolan

§6 Ta in leksakerna vid rastens slut

§7 Dela med dej av det roliga

§8 Tala ett vårdat språk

§9 Meddela läraren om något farligt sker eller håller på att ske

§10 Lugn och ro vid maten, visa bordsskick

§11 Hålls inom skolans områden under skoltid

§12 Ta hand om egna skoltillbehör, låt andras vara ifred

§13 Visa trafikvett och följ trafikreglerna, cykla inte på skolgården under skoldagen, cykelhjälm på när du kommer till och från skolan

§14 Ta inte med tobak, snus eller andra droger till skolan

§15 Ta inte heller med saker som kan vara farliga för de andraeleverna

§16 Lägg cykeln i cykelställningen eller direkt bredvid så att den är ur vägen för annan trafik

§17 Kom ihåg att inte lämna skor eller väskor liggande, utan lägg dem i hyllan

§18 Inga mobiltelefoner används under skoldagen, om inte en olycka eller dylikt har inträffat

Kom ihåg att följa ordningsreglerna även under färden till och från skolan samt när vi är på besök till simhall, idrottsevenemang eller annan undervisning utanför skolans område. Tänk efter före! Alltid när du arbetar i skolan lönar det sig att tänka efter före du gör någonting, så att du inte skadar dej själv eller någon annan.