Guldpennan lyser i rondellen

guldpenna

Klockan 07.30 den 5 december tändes skulpturen Guldpennan - "Inte en dag utan en rad" i Kuddnäsrondellen. Vanligtvis kommer den att lysa i ett silversken men under självständighetsfirandet är den blå. Andra färger är också tillgängliga vid behov. Konstnären Ann-Sofie Eriksson har inspirerats av Zacharias Topelius dikt Noli me tangere som han skrev efter sin hustrus bortgång. I verket kan man ana ett halvt hjärta. Och man kan också betrakta det som en rävsvans. Framför allt har Topelius tankar om jämställdhet har varit viktiga för konstnären. Skultpuren är tillverkad av hennes bröder Frank och Patrik Sandqvist som driver CNC design. Den är gjord i akrylglas med 200 inbyggda ledlampor. 200 för de 200 år som gått sedan Topelius föddes.
   Stadsdirektör Gösta Willman tolkar också "Inte en dag utan rad" till att omfatta annat än skrivande och opinionsbildande som var Topelius paradgrenar: "Det syftar också på strävsamma och aktiva Nykarlebybor."
   Vill du ha en egen rondellpenna så tillverkas en miniatyr i begränsad upplaga (bilden nere tv). Den kan också lysa i många olika färger. Och beställas/köpas via Herlers bokhandel i Nykarleby.