Kortisar

Sagovärld i Rådhusgalleriet

reichstein

Fånga en fisk, lek snöbollskrig eller kryp in i källaren på Åbo slott. I Rådhusgalleriet kan man from den 15 maj se utställningen "Topelius sagoland" som sammanställts av konstnären Alexander Reichstein. En hel vägg med Topelius sagoböcker från hela världen är det första som möter besökaren och bakom bokpärmarna döljer sig små överraskningar. Och sedan öppnar sig hela sagovärlden. Vi reser som i Topelius sagor i ilande fart och möter kända figurer. Utställningen är en lekplats för barnen men också en konsthistorisk exposé. De illustrationer som används i utställningen är sådana som gjorts av olika konstnärer historiskt sett. Men även nutida namn finns representerade. Utställningen finns i Rådhusgalleriet ända till den 30 november.

Ny Topeliusskulptur på Brostuguberget

staty
"Topelius och flyttfåglarna" heter den nya skulptur som nu står stadigt på Brostugoberget. Upphovsman till skulpturen är den ukrainske konstnären Andriy Kotsyak som är bosatt i Nykarleby. Kotsyak, som till vardags jobbar på svinfarm, vill hålla igång sitt gamla yrke och hade tillverkat skulpturen på eget bevåg och erbjöd den till Nykarleby stad som nappade.

Digitalt läromedel om Topelius

Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid. Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).
Läromedlet erbjuder två lärstigar – historia och modersmål – och utgår från texter av Topelius skrivna åren 1844–1875. Urvalet tar fasta på bredden i Topelius författarskap både vad gäller genre och tematik och sträcker sig från lyrik via saga och novell till lärobokstext. Via texterna studerar eleverna olika teman, till exempel hungersnöd, nationella minoriteter, argumentation och bildspråk. Läraren kan fritt välja vilken eller vilka texter man vill arbeta med inom lärstigen, och ur vilken synvinkel. Till varje text hör digitala interaktiva uppgifter och ämnesspecifikt pedagogiskt material.
   – Topelius texter erbjuder otaliga inkörsportar till vår historia. Men Topelius är också dagsaktuell: de tankar och idéer han förmedlar i texterna kan enkelt relateras till frågeställningar som är aktuella också idag, säger Pia Asp, redaktör inom SLS textkritiska utgåva Zacharias Topelius Skrifter.
Eleverna får samtidigt en bild av författaren, hans arbete och roll som folkbildare och samhällspåverkare. Bland texterna finns också ett personligt brev och de studerande får den vägen även lära känna privatpersonen Zacharias Topelius.
   – Zacharias Topelius är en omistlig del av vårt kulturarv. Hans litterära verksamhet var banbrytande inom flera genrer och som journalist, författare och universitetsman var han också en av landets främsta opinionsbildare. Topelius är skribenten som gärna tog ställning. Och han nådde ut till en bred publik tack vare de många genrer han behärskade och de roller han åtog sig, säger Asp.
   Läromedlet publiceras i samband med Educa 2018 och blir fritt tillgängligt på webbplatsen gratis.laromedel.fi. På mässan kan besökarna bekanta sig med läromedlet och har också möjlighet att träffa en av författarna, Johanna Bonäs, som finns i S&S monter.

Fåglar och stjärna pryder jubileumsmynt

6758Med anledning av att det nästa år gått 200 år sedan Zacharias Topelius föddes präglar Finansministeriet två jubileumsmynt i silver i valörerna 20 respektive 10 euro. Illustrationerna är gjorda med slingrande linjer. Teckensidan domineras av en stjärna och illustationern för tankarna till Toopeliuys saga "Björken och stjärnan". På myntens valörsida finns en avbildning av skalden och två småfåglar. 

 

 

 

 

 

Frimärke för 200-årsjubilaren

IMG 7913

Den 24 januari lanserar Posti två frimärken med anledning av att Topelius fyller 200 år. Det ena frimärket baseras på Albert Edelfelts porträtt av Topelius och det andra Rudolf Koivus "Vagga och äglavakt" för sagan "Adalminas pärla". Timo Perry har designat frimärkena.