100 samlades till seminarium on barnlitteratur

8. Lena maria

Barnboken lever och utvecklas. Antalet utgivna böcker ökar och det köps mer böcker. Och de blir också allt mer estetiskt genomarbetade. Framför allt är det i små språkområden som det finlandssvenska där den tryckta boken ökat som en motkraft till den ökande digitaliseringen. Det ökade intresset förutspås också hålla i sig och boken utvecklas ännu mer i framtiden.
   På barnlitteraturseminariet Texten Bilden Filmen i Nykarleby den 20 april samlades författare, illustratörer, animatörer och experter och drygt 100 personer i publiken för att ta pulsen på barnlitteraturen i dag.
   Seminariet var en del av Nykarlebys firande av att det gått 200 år sedan Zacharias Topelius föddes. Topelius var på sin tid en föregångare inom barnlitteraturen, så ett barnlitteraturseminarium på Himmelsbacken i hans barndomsland kändes hur självklart som helst. Huvudarrangör var Projekt Björken och Stjärnan i samarbete med Kredu, Förlaget, Svenska litteratursällskapet, Nykarleby stadsbibliotek och Finlandssvenskt filmcentrum. På bilden Lena Frölander-Ulf, illustratör och författare och barnboksexperten från Åbo Akademi Maria Lassén-Seger.

5.Lenajoannamalin

De senaste åren har barnlitteraturen boomat. Också den finlandssvenska som efter lång dominans av Tove Jansson hittat nya vägar och former. Lena Frölander-Ulf, illustratör och författare, Joanna Vikström Eklöv. illustratör och Malin Klingenberg, författare, är några i den nya produktiva generationen.

1.topeliusord 

Zacharias Topelius är en av skaparna av den moderna barnlitteraturen. För honom var barnets lek och kreativitet viktig. Barnet ska få vara barn och inte tvingas att bli reflekterande för tidigt. På seminariet deltog Carola Herberts och Ina Krokfors, båda redaktörer på Zacharias Topelius skrifter som ges ut av Svenska litteratursällskapet. Topelius införde det direkta och personliga tilltalet i sina berättelser, även med drag från folkkulturens muntliga tradition. 

3.barnen

Lena Frölander-Ulf är självlärd illustratör och författare. Sitt alldeles egna uttryck hittade hon i skrapkartongsteknik, dvs figurerna skrapas fram ur svartfärgad kartong som sedan färgläggs. Den tekniken har hon också använt i sin pinfärska bilderbok "Pappa, jag och havet". Den fick en skolklass från Skogsparkens skola uppleva på seminariet. Bilderna visades på storskärm och lena Frölander-Ulf läste. Lena Frölander-Ulf likt de andra föredragshållarna ett speciellt förhållande till Topelius. 2011 gjorde hon illustrationer till en utgåva av Topelius saga Adalminas pärla. Och fick kritik fölr att valet av berättelse var otidsenlig. Ödmukhet och snällhet framställdes som ideal. varför skulle det vara fel att vara ödmjuk och snäll? Det behövs i dagens hårda klimat. Och att vara snäll är inte samma sak som att vara mesig, säger Lena Frölander-Ulf.