Storpublik på nyinvigning

publikkudd

Kuddnäs slår rekord i besökare i år. Och till nyinvigningsfesten vallfärdade närmare 700 personer, Nykarlebybor och mer långväga gäster för att på sedvanligt sätt fira Kuddnäs och Topelius. Till invigningensfesten var både byggnader, inredning och omgivning helt klara och besökarna gillade vad de såg. Den officiella bandklippningen sköttes av stadsdirektör Gösta Willman och stadsstyrelsens ordförande Maria Palm. En av stadens Topeliuskännare, pensionerade modersmålslektorn Ull-Britt Gustafsson-Pensar läste Topelius dikt "En vindskammare". Mer om Kuddnäs öppettider och bokningar hittar du här.

gpkudd