Succéromanen i ny utgåva

Skarmavbild 2018 10 23 kl. 10.32.12

Romantik och äventyr, liv och död, bataljer och lömska hovintriger – fiktion och historia i ett. Zacharias Topelius magnum opus Fältskärns berättelser var i hundra år den mest spridda och lästa historiska romanen i Finland och Sverige. Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) ger nu ut romanen fullständig och med kommentarer, både digitalt och i tryck.

Fältskärns berättelser utkom i mitten av 1800-talet och vann snabbt en stor popularitet som höll sig i ett sekel. Den har format generationers uppfattning om Sveriges och Finlands händelserika gemensamma historia under 1600- och 1700-talet och kombinerar underhållning med lättillgänglig historisk kunskap. I romanen berättar fältskären Andreas Bäck i episoder om den svenska stormakts- och frihetstiden ur ett finländskt perspektiv för en krets intresserade lyssnare, såväl gamla som unga. I centrum står två släkters öden, dels de adliga Bertelsköldarna, dels borgarna och bönderna Larsson, och konflikten mellan dem.

Fältskärns berättelser räknas som Topelius mest kända och mest ambitiösa verk. Han arbetade på romanen i nästan 15 år. Verket översattes tidigt till finska och hade en stor betydelse för den nationella självkänslan. Med Fältskärns berättelser blev Topelius något av en föregångare eftersom det på den här tiden inte fanns populariserande översiktsverk över Finlands historia. 

Romanen trycktes först som följetong 1851–1866 och i bokupplaga i fem cykler, eller delar, 1853–1867. Alla har dock inte läst samma Fältskärns berättelser. Under 1900-talet utkom många mer eller mindre förkortade upplagor av romanen. Å ena sidan har de bidragit till att romanen lästes, å andra sidan ger de en missvisande bild av den. SLS nya utgåva återger den första bokupplagan och lanserades på Helsingfors bokmässa.