Björken och stjärnan

Nykarleby och Zacharias Topelius hör hop. Barndomen i Nykarleby påverkade Topelius mycket och han har i sin tur påverkat Nykarleby. Sedan februari pågår Leaderprojektet ”Björken och Stjärnan” i Nykarleby där vi ska göra Zacharias Topelius till en del av stadens varumärke. Ett platsvarumärke som vi bygger tillsammans. De facto är det vi som lever och verkar här som är och bär det varumärket.

Topelius var en av Finlands viktigaste författare och opinionsbildare på sin tid. Mycket av det han stod för och kämpade för är fortfarande aktuellt. Topelius är inte en dammig byst i bokhyllan, han kan berätta saker – och sagor – för oss än.

Det är det projektet går ut på. Hur kan vi använda Topelius till att utveckla Nykarleby i dag. Stärka Nykarlebyandan av öppenhet och inkluderande, aktualisera hans texter och idéer, hitta produkter och evenemang inspirerade av Topelius, göra stan - i alla stadsdelar - mer trivsam. Vi som bor här lär känna Topelius och varandra.

2018 har det gått 200 år sedan Topelius föddes på Kuddnäs, nu väldens enda Topeliusmuseum. Det ska vi fira! Statsmakten kommer den här gången inte att ordna något officiellt jubileum, trots att Topelius kanske mer än någon skapat bilden av nationen Finland. Därför välkomnar vi nu Topelius hem igen till Björken och Stjärnan i Nykarleby. Här hör han hemma på ett naturligt sätt.

När Zachris var ung och fortfarande bodde i Nykarleby gav han ut sin första (handskrivna) tidning. Den hade ett motto, ”Liten lefwer än”. Det var också en lek som gick ut på att man skulle föra en glödande strästicka mellan varandra och blåsa på glöden så att den hölls vid liv. Så länge tidningen vandrade från läsare till läsare skulle den fortsätta utkomma.

Vi har ett tvåhundraårigt arv att bära, men också ett ansvar att föra det vidare i 200 år till. Nykarleby har sin särprägel och trots att det är en liten kommun har den fortsatt fostra unika förmågor och begåvningar – en aldrig sinande ström av författare, ett aktivt kulturliv, imponerande idrottsprestationer, civilkurage och människor som står upp för alla människors lika rätt, framgångsrika företag både i det lilla och internationellt.

Här bor och lever Topelius fortfarande kvar, i den driftige mångsysslaren, författaren, opinionsbildaren, naturälskaren och jämlikhetskämpen. Med mera.

I Nykarleby bor fortfarande stolta Topelibarn som blåser på stickan och håller glöden vid liv.

Anci Holm, projektledare

 

bjork3

Björken och Stjärnan: En saga av Topelius som handlar om ett syskonpar som rövas bort från sitt hem undr krig, men bestämmer sig för att efter freden rymma ur sin fångenskap för att ta sig hem igen. De visste att de skulle hitta hem. De skulle känna igen björken på hemgården och stjärnan som lyste genom den. Sagan baserar sig på verkliga händelser i Topelius, då Toppelius, släkt i Muhos.

Läs sagan här.

 

Leaderprojekt: Ett av EU och staten finansierat landsbygdsutvecklingsprojekt.