Platser i Topelii spår

jepo

Jeppoborna hyllar talkoandan

Just nu ser uf-lokalen i Jeppo aningen avskavd ut. Det är för att den ska målas och få sin ursprungliga vita färg. Arbetet sker förstås på talko. När många föreningar brottas för få intresserade är Jeppo ett undantag. Till workshop med Björken och Stjärnan-projektet samlades många och aktiva föreningar i Jeppo. Skylten/skyltarna som formulerats på två språk hyllar talkoandan och de flitiga, dåoliga, Jeppoborna. Uppstår ett problem löser man det tillsammans. Kopplingen till Topelius är klar via föreningsspåret. Topelius var en utpräglad föreningsmänniska, deltog i föreningar, startade föreningar och kan sägas vara drivkraften bakom de ideella föreningarnas framväxt i Finland. I Jeppo framhåller man också gärna att den progressive doktorn Topelius ägde ett hemman i Jeppo som en del i det mönsterjordbruk han drömde om vid Kuddnäs. Jeppobornas skylt sätts upp lagom till byadagrna som hålls 13-15 juli.

svedin

Skolmuseet hoppas på förnyelse

När förening Finlands svenska skolmuseum hade workshop inom Bjöärken och Stjärnan-projektet valde de att lyfta fram potentialen för den kulturhistorisktm värdefulla miljön vid den svedbergska skolan i Storsved. Från styrelsens sida efterlyser man förnyelse och mer engagemang av byborna och lokalbefolkningen. Platsen och skolhuset har en stor potential både som samlingsutrymme ochg museum men det krävs nya krafter. Och idér saknas inte. Museet är öppet i sommar onsdagar, lördagar och söndagar. För att manifetsera sin skylt ordnas sommardag lördagen den 14 juli från kl 13 när museet öppnar. Fritt inträde och förfriskningar erbjuds. Program på temat Topelius besöker Svedberg börjar kl 14.00. Topelius och Svedberg var ju samma andas barn som kämpade för samma saker och deras vägar korsades i många sammanhang.

kantlaxetta

Linjerna från Topelius ut i Nykarleby finns överallt. I Kantlax som workshopat med Björken och Stjärnan finns levande minnen. Börje Sjöbloms farfar, Hövöus-Jepp, arbetade som 7-åring som roddare åt Topelius. Ett arbete som han tyckte var så tråkigt att han ruymde hem till Kantlax tillbaka. På Topelius Kuddnäs arbetade också Kantlaxbon Isak Berg som dräng. Möjligt var att den litterära miljön där inspirerade honom, för sedan öppnade han det första lånebiblioteket i Kantlax. Kultur, berättande och historia är något som lever starkt i kantlax än i dag. Aktiva byaforskare dokumenterar lokalhistorien som har anor till 1300-talet. Byaföreningen där aktiv och har nu en ung styrelse. För att fira sin skylt, Topelius och framför allt sig själva arrangerades en samlingskväll som bjöd på körsång av Novatokören, ölprovning med Keppo bryggeri och goda pajer. Samt en gemytlig samvaro och gladaste Kantlaxmärke.

vexalamix

Köerna ringlade långa till matbordet när garantiföreningen för Vexala byagård bjöd på söndagsbrunch. Brunchen var Vexalabornas evenemang efter en workshop inom Björken och Stjärnan-projektet. i Vexala kretsar mycket kring byagården, knutpunkten i byn och det faktum att man nu har ett tipp topp renoverat kök  ökar användningsmöjligeterna. Byagemenskap och hemkänsla är annat Vexalaborna vill lyfta fram. Och förstås närheten till havet, därav också namnet Skärgårdskök. Att hitta Topeliuskopplingar i Vexala är inte svårt. Här var Topelius en flitig gäst. Inte bara i fiskevattnen utan också på Domarbacka. I dag finns byagården i en av byggnaderna från Domarbacka. På Magnusdagen den 19 augusti 1853 skrev Topelius en tillfällighetspjäs,Urthima ting, för att hylla häradshövdingen på Domarbacka, Nils Magnus Barck. Det lilla spelet uppfördes under brunschen för andra gången i den här byggnaden. Som Rådman Lustig, Barcks alterego, gästspelade stadsdirektör Glösta Willman, även Vexalabo.

himmelsback

Snödrivorna inspirerar till lek för Gunilla Holmberg, lärare vid Kredu, precis som för Valter, Topelius alterego i Himmelsbacken. Himmelsbacken är också Kristliga folkhögskolans adress, en adress som använts i snart hundra år. Det är också platsen som gänget på Kredu workshopat kring inom ramen för projekt Björken och Stjärnan. På den välbesökta psalm- och sångkvällen den 31 januari knöts alla trådar ihop både vad gäller sagor, Himmelsbacken, Topelius vintersånger och psalmer. Pensionerade modersmålslektorn och Topeliuskännaren Ull-Britt Gustafsson-Pensar berättade om Topelius psalmförfattarskap och publiken sjöng, uppbackade av Nykarleby manskör som också framförde några sånger av Topelius.

 

topeljus

AAKovjok

Bred upplevelse på smalt spår

På lördagen anlände Topelius till Kovjoki station. Där mottogs han av en skara människor och sjungande och flaggviftande barn. Tal hölls och Topelius (gestaltad av Boris Bränn) gladde de församlade med att recitera sagodikten om Peppeli. Topelius var en stor vän av järnvägen och reste mycket i hel Europa. Att efter 1885 kunna åka mellan Helsingfors och Kovjoki underlättade hemresandet betydligt. Vid Nykarleby Jernväg har man i Björken och Stjärnan-projektet tagit fasta på det faktum att man här på den smalspåriga järnvägen får uppleva historien med alla sina sinnen. Det skakar, luktar, ryker och smakar. I framtiden hoppas de aktiva utveckla området ytterligare med att flytta hembygdsmuseet till området. De som kommer stannar allt längre och vill ha olika saker att göra. Som det sammanfattas på skylten: ”Spåret är smalt, men upplevelsen alltid bred”. Gunilla Sanvik, Tanja Björklund, Harry Holmqvist och Robert Granbäck är järnvägsentusiaster i Kovjoki (bilden). 

FullSizeRender

Ytterjeppo tar central position

Lite identitetslöst och mittemellan. Så karakteriserade deltagarna i Björken och stjärnan-workshopen i Ytterjeppo sin by. Men mittemellan kan ju också vara mitt i, något centralt. Och börjar man titta på kartan ser man att Ytterjeppo med sitt läge vid en stor korsning vid riksåtten ligger mitt i Nykarleby. Detta har man tagit fasta på på sin skylt, Byn mitt i stan, där Ytterjeppo är origo i kompassen. Samma tankar finns i deras vision för framtiden, när man nu hoppas på att det kan bli verklighet att någon form av etablering på stadens tomt vid riksåttan. Stadsdirektör Gösta Willman var med på pressinfo när skylten visades upp och berättade att stadens näringspolitska råd kommer att engagera sig i frågan. Gärna kunde det vara utgångspunkt i miljötänkande och till exempel en laddningsstation för elbilar, sade Willman. Miljötänkandet är också något som präglar Ytterjeppo med bland annat lokala eko-odlare. Och gärna ser man, om det byggs en vägkrog, att det är något genuint och tilltalande med lokala produkter och hantverk.


saga

Biblioteket bjuder både saga och sanning

Den 20 juli var det kalas på Stadsbibiblioblioteket. Då firades Valters födelsedag som enligt Topelius "Valters äventyr" infaller då. Att det är just Valter som pryder stadens lånekort har gett idén efter en workshop som biblioteket gjorde inom ramen för Projekt Björken och Stjärnan. Biblioteket har låtit tillverka ett jättekort där man kan fotografera sig själv och lägga ut på sociala medier under haschtaggen "Valterkortet". Kortet kommer att besöka också biblioteken i Jeppo och Munsala. Samtidigt hängde biblioteket  upp sina nya "Topeliusskyltar" där man fått inspiration från Topeliusstatyn i Helsingfors, "Saga och Sanning", som på ett bra sätt sammanfattar bibliotekets verksamhet. På biblioteket önskar man att ännu fler hittar till platsens kravlösa miljö och lånar ännu fler böcker.

socklotsakylt

Aktiva Socklotbor fick sina skyltar

Socklot trotsar trenden om avfolkning på landsbygden. Tvärtom så ökar befolkningen. På årets Grisselödag delades ut silverskedar till 16 nyfödda Socklotbor. Framgången är resultatet av ett långt och träget utyvecklingsarbete, engagemang från många föreningar och enskilda och samarbete. Socklot har också deltagit i en workshop i projektet Björken och stjärnan. I sin framtidsvision arbetar de för fortsatt utveckling och förändring, vilket också finns med på deras skylt. Bor man i Socklot trivs man och en utmaning är att ala ska kunna bo kvar i byn även sedan man inte klarar sig själv. Redan där byvägen börjar berättar en skylt om att man färdas längs en väg fyld av kultur – och vilja.

asagovandring2

Lasse Liten i ull längs Sagovägen

Stickorna gick hela våren som trumpinnar i herrgården på Juthbacka. Under sommaren visas resultatet i form av en sagovandring, Lasse Liten i ull. Ett gäng frivilliga handarbetsentusiaster har under ledning av projektledare Mikaela Smedinga förvandlat garnnystan till palmstammar, solar, morötter, med mera. Och det är sagofarbrorn från Nykarleby, Zacharias Topelius, som gett inspirationen. Vandringen går i sommar från Juthbacka till Stadsbiblioteket. Sagovandringen förverkligas inom ramen för Leaderprojektet Kan själv! nya tappningar inom hantverk och hemlagat i samarbete med projektet Björken och Stjärnan. Nykarleby lever upp till epitet sagostad och förhoppningen är att det blir fler sagovandringar i Topelius fotspår mellan Juthbacka och Kuddnäs. Miljöerna i staden har gett upphov till många av Topelius sagor. Men som han själv säger, sagor finns överallt i naturen. Så även när ullskapelserna plockas ner till vintern kan man vandra och själv fantisera och lyssna på naturen. Läs sagan Hur man hittar sagor.

hallon 2
Sagovandring i hallonsnåren

Årets sagovandring genom stan är Topelius saga Hallonmasken. Vandringen startar vid Stadsbiblioteket och slutar vid Kuddnäs. Följ systrarna Aina och Théresés äventyr i hallonskogen och vad som kan hända om man räddar en mask. Kartor finns vid biblioteket och Kuddnäs. Vid varje station finns utdrag ur sagan som också kan läsas i sin helhet via qr-koder på skyltarna. Sagovandringen har gjorts av ett antal frivilliga och är ett samarbete mellan Leader-projekten Kan själv och Björken och Stjärnan.

 avalter

Roskgräven blev Valtersbacken

Gamla roskgräven i stadsscentrum går numera under namnet Valtersbacken. Den 6 juni avtäcktes skylten med det nya namnet vid ett välbesökt utomhusevenemang. Inom ramen för projekt Björken och Stjärnan vill Trivselrådet och ridklubben Nurk utveckla och öppna upp platsen för alla som till exempel gillar att ströva i den vacka omgivningen eller åka pulka på vintern. Alla vet inte att man får visas fritt i backen trots att Nurk har sin terränghinderbana där. En av de bästa i landet för övrigt. Zacharias Topelius intresse för naturen har inspirerat, liksom Topelius sagofigur och alterego Valter. Valtersbackan har under sommaren blivit ett etablerat begrepp i stället för roskgräven. Till exempel arrangerades terrängtävlingen Tough Valter.