Om projektet

Kovjoki

Gunilla Sandvik drar upp riktlinjer för Nykarleby Jernväg under workshoppen i Kovjoki.

Projektet Björken och Stjärnan har som huvudsyfte att göra Topelius till en del av Nykarlebys varumärke, att göra kopplingen tydligare än i dag att Topelius och Nykarleby hör ihop.

Nykarleby betydde mycket för Zacharias Topelius men han har också betytt och betyder mycket för Nykarleby. Begreppet Björken och Stjärnan var en saga av Topelius med verklighetsbakgrund i hans egen släkt. I sagan förs ett syskonpar bort från sitt hem under stora ofreden men efter att det åter blivit fred besluter de sig för att gå hem igen. De skulle veta när de var hemma för de skulle känna igen gårdsbjörken och aftonstjärnan som lyser där. För oss i Nykarleby är det vid Kuddnäs stjärnan lyser och dit ska Topelius hitta hem igen.

Varumärke är ingen slogan man kläcker och klistrar på allt som har med Topelius att göra. Det här projektet utgår från att det är vi alla som bor här som är det varumärket. Våra värderingar och hur vi beter oss mot varandra och andra, den så kallade Nykarlebyandan. Och hur vi kan öka trivseln och stärka gemenskapen. Där kan Topelius vara en stor inspiration.

Projektet vill också att

• vi ökar kunskapen om Topelius
• läser och sjunger hans texter
• Topelius blir en del av vardagen
• vi definierar Topelius för vår tid
• vi fortsätter vara stolta över att vara Topelibarn.

Som Topelibarn är vi ambassadörer för vår stad och för arvet vidare. När en besökare kommer till Nykarleby ska alla kunna berätta något om Topelius.

invigning

Gamla roskgräven i stadsscentrum går numera under namnet Valtersbacken. Den 6 juni avtäcktes skylten med det nya namnet vid ett välbesökt utomhusevenemang. Inom ramen för projekt Björklen och Stjärnan vill Trivselrådet och ridklubben Nurk utveckla och öppna upp platsen för alla som till exempel gillar att ströva i den vacka omgivningen eller åka pulka på vintern.

Ta kontakt om du vill ha en workshop kring din plats. Det kan vara något ni vill utveckla, få en ny start eller berätta för andra om det som är speciellt just med er plats.

 

Ytterjeppo

Heidi Backman i Ytterjeppo byaförening funderar över hur Ytterjeppo kan utvecklas till porten till Nykarleby och övriga regionen.

Topelispår 200 år till - workshops

Projekt Björken och Stjärnan genomför workshoppar runtom i kommunen bland föreningar, grupper, byaråd, osv. Varje grupp får i uppdrag att fundera över vad som gör den plats de befinner sig på speciell. Hur kopplar vi den till Topelius liv, verk, värderingar. Platsen behöver inte ha en konkret koppling till Topelius, det kan vara något han brann för.

Vi formulerar vad som utmärker vår plats och hur vi vill utveckla den och bevara den för framtiden. Det formulerar vi sedan på ett tankeblad. Varje plats får en skylt som avtäcks senare i samband med någon aktivitet på platsen, en talkokväll, ett evenemang eller bara att man samlas. Österbottens Tidning kommer att bevaka skyltavtäckningarna.

Alla platser samlas sedan på en karta över Nykarleby som trycks upp. Kartan publiceras också på webben.

Socklot

Socklotborna workshoppar och funderar om det är något som saknas i en by som redan har framåtanda och tillväxt.

Evenemang

Projektet ordnar också en del evenemang på Topeliustema. Bland annat blir det en barnboksfestival som ska stimulera till fler finlandssvenska barnböcker. Topelius var ju den som definierade den nordiska barnlitteraturen. Han skrev om och för barn. Något som inte hade skett tidigare i någon nämnvärd utsträckning. Det kommer också att ordnas seminarier om och kring Topelius.

2018 är stort jubileumsår i Nykarleby och staden har en del planer. Projektet kommer att inspirera till och ordna programpunkter och jubileumsevenemang.

Produkter, tjänster

I och med jubileumsåret finns ett behov av nya lokalproducerade produkter med koppling till Nykarleby och Topelius. Det kan vara hantverk, bruksföremål, konst, mat, eller små souvenirer man kan sälja på Kuddnäs. Det ordnas workshops och inspirationstillfällen inom ramen för projektet. Tanken är sedan att den enskilde hantverkaren, gruppen, företaget eller designern tar sin idé vidare och kan på så sätt tjäna en hacka.

Ta kontakt

Vill du att din by eller förening ska ha en workshop, vill du ha hjälp eller har idéer kring något evenemang eller produkt? Veta mer om projektet? Delta i någon aktivitet? Eller har du redan planerat något till jubileumsåret. Projekt Björken och stjärnan fungerar också som koordinator för jubileumsaktiviteterna. Tveka inte att höra av dej till projektledare Anci Holm. Finns på stadskansliet, bara att dyka upp eller mejla anci.holm@nykarleby.fi eller ringa 050 3392961