Om Topelius

Kuddnas gard birth place of Zacharias TopeliusZacharias "Zachris" Topelius föddes den 14 januari 1818 på Kuddnäs i Nykarleby. Fadern som också hette Zacharias Topelius var provinsialläkare så familjen,där modern Catharina Sofia (Calamnius) och systern Johanna Sofia född år 1820 ingick, hörde till och umgicks i de mer välbärgade kretsarna i staden. Fadern dog när Zacharias var endast 13 år gammal men hade hunnit prägla sonen i skrivande och rättsuppfattning. Zacharias Topelius var från 1840-talet en av Finlands främsta författare och opinionsbildare. Han var också tidningsredaktör, historieprofessor i Helsingfors och blev med tiden sagofarbrorn. Som journalist var Topelius en förnyare, han införde sociala reportage, kåserier och recensioner i bland annat Helsingfors Tidningar, där han också skrev många följetonger.

Topelius var på många sätt före sin tid och lyfte fram sociala orättvisor och kvinnors potential i samhället. Han värnade landets båda språk, vurmade för djurskyddet och var initiativtagare till Finland fick en svenskspråkig teater, Nya Theatern, sedermera Svenska Teatern.

Topelius var en av stormännen som formade Finland vid sidan av Runeberg, Snellman och Lönnrot under Finlands tid som självstyrande storfurstendöme under Ryssland. Topelius initierade också tanken på den blåvita flaggan.

I Nykarleby fann han också sin hustru, Emelie Lindqvist. Tre barn, döttrar, nådde vuxen ålder. Sina sista dagar levde han på gården Björkudden i Sibbo. Zacharias Topelius dog den 13 mars 1898, 80 år gammal. Nykarleby var och förblev en viktig plats för Topelius. Han besökte sin födelsestad sista gången ett år innan han dog.

 

Zacharias Topelius år för år

1818 Zacharias Topelius föds den 14 januari.

1820 Systern Johanna Sofia föds den 1 mars.

familjen

Zacharias Topelius d.ä. med familj: hustrun Catharina Sofia, dottern Johanna Sofia och sonen Zacharias. Oljemålning av W. Carstens, 1827. (Finlands nationalmuseum)

1829-32 Zachris går i trivialskolan i Uleåborg, där han bor hos farbrodern Gustaf Toppelius.

1831 Zacharias Topelius d ä dör den 23 januari.

1832 Privatelev hos J L Runeberg i Helsingfors.

1833 Studentexamen i Helsingfors. Inleder universitetsstudierna vid Kejserliga Alexanders Universitetet i Helsingfors.

1834 Konfirmation i Nykarleby kyrka den 20 juli.

1835 Börjar medvberka i Österbottniska avdelningens (vid universitetet) tidningsredaktion.

1838 Debuterar med dikten "Den stolta Rosen" i Helsingfors Morgonblad.

1840 Blir filosofie kandidat, promoveras senare till filosofie magister.

1841 Anställs som redaktör för Helsingfors Tidningar.

1842 Förlovar sig i Nykarleby med Emilie Lindqvist.

1843 Reser för första gången till Sverige och besöker Stockholm och Uppsala. Läser upp avhandlingen "Äger det finska folket en historie?" på Österbottniska avdelningens Porthanfest i november.

1844 Avlägger licentiatexamen med huvudvitsord i historia.

1845 Avhandlingen Äger det finska folket en historie? publiceras i österbottningarnas ströskrift Joukahainen. Gifter sig med Emilie Lindqvist i Nykarleby den 30 december. Diktsamlingen Ljungblommor utkommer.

1846 Blir lärare i historia och svenska vid Helsingfors privatlyceum (–1850). Dottern Aina Sofia föds den 5 oktober.

1847 Filosofie doktor med avhandlingen De modo matrimonia jugendi apud Fennos quondam vigente om fornfinnarnas giftermålsseder. Tillträder som Finska konstföreningens sekreterare (–1869). "Sagor, Första samlingen" utkommer.

1848 Sonen Mikael föds den 6 mars. "Sagor. Andra samlingen" utkommer. Topelius skildrar för Herlsingfors tidningar den för Finlands kommande självständighet så symboliskt betydelsefulla majfesten på Gumtäckts äng där Runebergs och Pacius "Vårt land" uppfördes första gången.

1849
"Sagor. Tredje samlingen" utkommer.

1850 Emilie Topelius nedkommer på våren med en dödfödd flicka och i september dör sonen Mikael. Topelius skriver de två dikterna "En liten pilt" och "Två englar" till minne av sonen.
"Ljungblommor. Andra samlingen" utkommer.

Zacharias Topelius in 1850

Topelis 1850.

1851 Följetongen "Fältskärns berättelser" startar i Helsingfors Tidningar.

1852 Pacius och Topelius opera Kung Carls jagt har premiär på Helsingfors theater. Paret Topelius får en dödfödd pojke. "Sagor. Fjerde samlingen" utkommer.

1853 Skådespelet Regina von Emmeritz, med motiv från Fältskärns berättelser, har premiär i Helsingfors.

1854 Utnämns till professor i Finlands historia. Dottern Toini Mathilda föds den 14 mars.
"Ljungblommor. Tredje samlingen" utkommer.

Zacharias Topelius at Alorn2

Topelius på Alörn.

1855 Emilie Topelius köper sommarstället Majniemi på Alörn i Nykarleby. Dottern Eva Maria föds den 4 september.

1856 Första resan till kontinenten. Läsebok för de lägsta läroverken i Finland. I kursen: Naturens bok.

1857 Sonen Rafael föds den 12 maj.

1858 Rafael dör på sin ettårsdag. Topelius saga "Om den sommar som aldrig kom" berättar om sonens sjukdom och död.

1859 Dottern Rosa Emilia föds den 4 oktober.

1860 Lämnar Helsingfors Tidningar. Nya Theatern i Helsingfors invigs med Topelius sagospel Prinsessan af Cypern.

1861 Döttrarna Toini och Eva insjuknar i scharlakansfeber. "Dramatiska dikter. Första samlingen" publiceras.

1862 Dottern Rosa dör den 5 april. Resor till Sverige och England, där Topelius besöker världsutställningen i London.

1024px Johan Ludvig Runeberg and Zacharias Topelius 1863

JL Rubeberg och Topelius 1863.

1863 Utnämns professor i finsk, rysk och nordisk historia. Nya Theatern i Helsingfors brinner natten mellan den 7 och 8 maj.

1864 Blir ordförande för det nygrundade Konstnärsgillet i Helsingfors och innehar ordförandeskapet till 1889.

1865
Första bandet av Läsning för barn utkommer.

1866 Andra bandet av "Läsning för barn" utkommer.

1867 Första delen av Fältskärns berättelser utkommer i finsk översättning.
Dottern Aina gifter sig med magistern i matematik Berndt Nyberg. Topelius utses till medlem av psalmbokskommittén. Tredje bandet av "Läsning för barn" utkommer.

1868 Topelius mor Sofia avlider. Ett år senare skriver Topelius dikten "Min moder".

1869 Topelius dotterdotter Karin (Nyberg) föds.

1870 Väljs till Finska Fornminnesföreningens första sekreterare. Blir ordförande i skolrådet för Svenska Fruntimmersskolan i Helsingfors. Majföreningen för småfåglarnas skydd grundas på Topelius initiativ. Diktsamlingen "Sånger II. Nya blad" utkommer.

1871 Fjärde bandet av "Läsning för barn".

1872 Väljs till prorektor för universitetet. "En resa i Finland. Första serien".

1873 Kuddnäs säljs i september och Topelius skriver den opublicerade dikten "Varför sålde du mig?"

1874 Reser till S:t Petersburg för att representera universitetet på vicekanslern, greve Alexander Armfelts 80-årsdag.

1875 Utnämns i januari till professor i allmän historia och i maj till rektor för Kejserliga Alexanders-Universitetet. Medlem i psalmbokskommittén 1875–1879. Vistas under hösten och vintern vid franska Medelhavskusten. "Boken om vårt land" utkommer.

1876 Tillträder som universitetsrektor i Helsingfors.

1878 Lämnar posten som rektor för universitetet och hedras med statsråds titel.

1879 Flyttar till Björkudden i Sibbo.

1880 Femte bandet av  "Läsning för barn" och "Vinterqvällar. I:1–2" utkommer.

1881 "Vinterqvällar. II:1".

1882 "Vinterqvällar. II:2".

1884 Topelius är med om att grunda den kristet-fosterländska och finsksinnade tidningen Finland.
Sjätte bandet av "Läsning för barn".

059emelie topelius2

Emilie Topelius.

1885 Emilie Topelius avlider den 14 november. Skriver dikten "Noli me tangere", som uttrycker Topelius saknaden över hustrun. Barntidningen Nya Trollsländan börjar utkomma.

1886 Får Svenska Akademiens stora guldmedalj. Vistas i de alperna för att sköta sin hälsa. "Planeternas skyddslingar" utkommer.

1887 Väljs till hedersmedlem i Västfinska nationen.

1889 Diktsamlingen "Sånger III. Ljung" utkommer och "Planeternas skyddslingar" i Stockholm.

1890 Blir jubelmagister.

1891 Dottern Eva gifter sig med den svenske konstnären Johan Axel Gustaf Andersson, Acke.
Sjunde bandet av "Läsning för barn".

1893 Insjuknar i svårartad magkatarr.

1894 Drabbas av ett lindrigt slaganfall.

1896 Badkur i Visby. Åttonde bandet av "Läsning för barn" och "Vinterqvällar. III:1" utkommer.

1897 Jubeldoktor vid promotionen den 31 maj.
Vinterqvällar. III:2

1898 Firar sin 80-årsdag i Helsingfors den 14 januari. Avlider på Björkudden den 12 mars och blir begraven på Helsingfors gamla begravningsplats den 21 mars.

Källa: Svenska littatursällskapet i Finland

Topelius på nätet

enresa

Illustration ur "En resa i Finland" som finns digitalt.

Svenska litteratursällskapet i Finland ger ut Topelius samlade verk digitalt på topelius.fi.

 

fagelbla

Illustration av Carl Larsson till sagospelet "Fågel blå".

Zacharias Topelius sagospel, eller lekar, som han kallade dem finns samlade i originalfaximil på dramawebben.se.

 

givmig

Topelius manuskript till den älskade "Julvisa".

Projekt Runeberg har samlat sagor, sånger och många andra av Topelius skrifter på runeberg.org.