Veckans Toppe

Vårluft

(ur Sånger)
Där susar en storm över sjöar och land,
och han skingrar den vintriga sky.
Han bräcker de brusande böljornas band,
och han bådar att världen är ny.
Hur han viner med makt uti tackel och tåg!
Hur han virvlar i drivornas flock!
Och han fläktar i ynglingens fladdrande hår,
och han leker med tärnornas lock.

Det dagas i nord, och det lövas i lund,
Och det kvittrar i grönskande dal;
där duggar en dagg uti morgonens stund
över ängarnas möjade sal.
Där är liv, där är ljus, där är glans, där är sång,
där är hälsa och strålande ro,
och var sorg du begrov uti drivan en gång,
som en blomma i våren skall gro.