Första Maj

Det var i forna dagar,
den första Maj det var,
när alla fåglar sjöngo
och himlen var så klar.
Då gingo vi till ängen
och sågo där oss om;
hon trippade från vänster
och jag från höger kom.

Det var i forna dagar,
då voro vi helt små;
hur kunde vi då redan
vår lilla list förstå?
Hon kom med kloka syster,
jag stod förut på lur;
så hände att vi möttes,
och ingen visste hur.

Då flög den runda bollen
med kil af saffian
allt som en solglänst stjärna
mot himlens ljusa ban.
Jag med den starka armen
mot skyn slog bollen opp;
hon med små hvita händer
tog lyra med ett hopp.

Sen sprungo vi i leken
med sista paret ut;
hon flydde mig för syn skull,
men lät sig tas till slut.
Hon vände spotsk mig ryggen,
men log då ingen såg;
jag hade harm pä läppen
och blommor i min håg.

Öm kvällen när vi skildes,
såg kloka syster på;
hon ville oss försona,
oss stackars dumma små
befallde oss att kyssas .
Det skedde med grimas;
men lång vi togo kyssen,
när som den måste tas.

Det var i forna dagar,
sen möttes vi också
en första Maj i staden,
vi voro stora då.
Hon gått i världens skola
och kunde nog sin list;
jag narr bland mina böcker
min lilla kunskap mist.

Här sken ej himlens fäste,
blott kronornas kristall;
här ljöd ej fågelsången,
blott dansmusikens svall.
Här polkades i stället
för »sista paret ut»
men, liksom förr, hon flydde
och lät sig tas till slut.

När rodnande jag sporde
om hon mig känt igen,
så log hon ömt och sade:
Minns första Maj du än?
Ack, jag var himmelskt lycklig!
Jag såg mig om på baln;
då såg jag.., hennes fästman,
den tjocka generaln.


29 April