Marknadsvisa

Se, nu skiner solen röd och grann,
se, nu droppar korn ur gyllne ax i logen!
Se, nu får var tös sin fästeman,
och var gosse får en mö så trogen.
Nu är marknad, bonden far med lass till torg,
gumman radar ägg och rovor i sin korg.
Se, nu skiner solen röd och grann,
se, nu droppar korn ur ax i logen!

Kom, min lilla rosenröda vän,
kom och låt oss om i glada dansen svinga.
Marknad kommer ej så snart igen,
och vem vet, när vi härnäst få springa.
Livet är ett stånd, där sorgen väges ut,
glädjen väges in, och så är markna'n slut.
Kom, min lilla rosenröda vän,
kom och låt oss glatt i dansen svinga!