Nyåret

Det ringer, det ringer till midnatt i tornet.
Och väktaren springer att blåsa i hornet.
Och klockan hon slår, God natt, gamla år!
God dag, nya framtid, som ljusnar till vår!

Knäpp nu dina kära, oskyldiga händer.
Mitt barn, till Guds ära, när nyår sig tänder.
Och tacka nu, böjd, med brinnande fröjd.
Din evige Fader i himmelens höjd.

Texten har också tonsatts av Alice Tegnér