Sanningen

Sanningen i går, i dag och i morgon

Hälsning till de den 31 Maj promoverade filosofie magistrarne.

Strid för sanningen intill döden, så skall Herren Gud strida för dig! (Syr. i: 28)

1.

Ord, ord för dagen, sköra, vackra skal
av tankens skum, jag söker icke eder!
Jag vill ej möja vårens gröna sal
med gula löf, vill ej, till dagens heder,
kredensa bräddfull smickrets festpokal.
Jag söker liv som levat, liv som lever,
och liv som efter oss skall leva kvar.
Jag letar, medan dag än lyser klar,
men seklets aftonskymning sammanväver
en tid som kommer med en tid som var,
det oförgängliga, som ständigt kräver
på tidens frågor evighetens svar.