Studentvisa

Vi äro andens fria folk,
som, stolt att vara ljusets tolk,
skall evigt kämpa för dess rätt,
kring världen sprida det.
I dag densamma som i går,
densamma efter tusen år,
orubblig står vår unga vakt
som själva ljusets makt.

Vi äro morgondagens släkt,
den nya tidens morgonväkt,
som bryter genom natt och död
med oemotståndlig glöd.
Ömätligt vårt rike står,
ty hoppets vida värld är vår,
och vårt är allt vad skönt och stort
ett mänskohjärta sport.