Vid kappseglingsfesten i Marstrand

...

Bort med sydvästen! Hiven tross och dragg!
och hissen, gubbar, glädjens flagg!
Havskungen som eder luggat alla
har endast lön och fröjd att er i dag befalla.
Med rätta prisas här den man,
som gott sitt segel sköta kan.
...
Och därför, gubbar, månde vi nu fresta
vem som är bäste seglaren bland de bästa.
Land förut, gossar! Låten skutan backa!
Tag emot en silverknapp uti er jacka
och drick ett glas med ärlig sjömanshåg
för dem, som bada här i vindlös våg!

Hela skriften från 1862 hittar du här som faximil.