Vård & Omsorg

Från början av år 2010 upprätthåller Nykarleby, Pedersöre, Larsmo och Jakobstad en gemensam social- och hälsovård inom ramen för social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Social- och hälsovården sköter de uppgifter som stadgas i lagar och förordningar. Verksamheten är individ och familjecentrerad och underlyder social- och hälsovårdsnämnden.

Vår verksamhet kännetecknas av närhet, omsorg och trygghet, som uppnås genom en satsning på kontinuitet och obrutna vårdkedjor mellan vårdtrappans alla delområden.

Staden Jakobstad fungerar som värdkommun för nejdens social- och hälsovård. All personal inom social- och hälsovården i Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby samt f.d. MHSO har Staden Jakobstad som arbetsgivare.

Tidsbokning: tel. 06 786 2701 (kl. 8 - 16)