Djurbegravningsplats

 

 

Förhållningsregler för Nykarleby stads begravningsplats för husdjur

Nedgrävning av döda djur får inte medföra risker för människors eller djurs hälsa (Hälsoskyddslagen § 24). Vänligen beakta nedanstående anvisningar!

  1. Välj en gravplats inom det inhägnade området.
  2. Djur som väger under 40 kg skall täckas med ett jordlager som är minst 50 cm tjockt. Större djur skall täckas med ett minst 1 m tjockt jordlager.
  3. Täck omedelbart över djuren på ett sådant sätt att inte rävar, råttor, fåglar eller andra djur kommer åt de nedgrävda djuren.
  4. Gräv inte ner djur i plastsäckar eller i andra material som inte förmultnar.
  5. Märk tydligt ut graven med stenar, skyltar el. dyl.

Om ni har frågor angående hanteringen eller nedgrävning av döda djur, kontakta stadens veterinär (7220028). För skötseln av området ansvarar stadens trädgårdsmästare (7856209).

kartadbegrav550