Socialombudsman


Du kan kontakta socialombudsmannen i frågor som gäller tillämpning av socialservice inom den offentliga och privata socialvården.
Socialombudsmannens tjänster är avgiftsfria.

Till uppgifterna hör att

 • ge råd i frågor inom socialvården
 • informera om klientens rättigheter inom socialvården
 • vid behov bistå klienten att framställa en anmärkning om bemötande
 • följa med hur klienters rättigheter och ställning utvecklas i kommunen


Du kan kontakta socialombudsmannen om du

 • är osäker på om du har fått de socialvårdstjänster som du har rätt till
 • i egenskap av anhörig undrar över om en närstående till dig får den service och de stödinsatser som hen behöver
 • anser att en anställd inom socialvården eller den anställdes chef har gått osakligt till väga
 • inte förstår beslut som gäller dig
 • anlitar privata socialtjänster och undrar över din ställning
 • vill få opartisk information om tillämpningen av olika lagar och om din kommuns praxis i socialvårdsfrågor
 • vill veta vilka rättigheter du har som klient.

Socialombudsmannen har en rådgivande roll och kan inte fatta beslut eller bevilja förmåner.
Socialombudsmannen ansvarar inte för tjänster som ges av FPA, arbetskraftsmyndigheter, skuldrådgivning, intressebevakning eller
hälso- och sjukvården.

Du kan kontakta socialombudsmannen under telefontid eller genom att lämna dina kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) via
textmeddelande eller e-post. Vi går igenom ditt ärende per telefon eller vid en personlig träff. P.g.a datasekretess svarar vi inte med
e-post i klientärenden.

Kontaktuppgifter:
Socialombudsman Eivor Back
Telefontid:
mån. kl 9-10
tors. Kl 12-13
tel 044 7555006
e-post: socialombudsman.jakobstad@gmail.com

Social och halsovardsverkets logo for stora format