Sivistyskanslia

Till våra verksamhetsområden hör utbildning, barndagvård, morgon- och eftermiddagsverksamhet, arbetarinstitut, studiecenter, kultur, museer, idrott, fritid, bibliotek, ungdom och nykterhet. Vid bildningskansliet sköter vi ärenden som berör ekonomi, personal, planering, ärendehantering m.m. Inom bildningsväsendet arbetar ca. 270 personer.

Mötestider 2018

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogikens protokoll

Suomenkielisen opetuslautakunnan pöytäkirjat

Kontakta oss gärna angående vår verksamhet!
Yhteystiedot

Bildningsdirektör Boris Sundell tel. 044 7219 070
60%, tisdag, onsdag och torsdag.

Biträdande bildningsdirektör Teresia Tötterman- Engström tel. 044 7219 070
40%, måndag och fredag.

Koulutoimenjohtaja suomenkieliselle koulutoimelle Riikka Vestlin puh. 050 4425 711

Besöksadress:

Bildningskansliet
Topeliusesplanaden 7
66900 NYKARLEBY
Tel. +358 6 7856 111 (växel)